printf

Autres langues

Langue: pl

Version: FSF (fedora - 25/11/07)

Autres sections - même nom

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

printf - formatuj i drukuj dane

SKŁADNIA

printf format [argument...]
printf [--help] [--version]

OPIS

Ta strona podręcznika man opisuje polecenie printf w wersji GNU.

printf drukuje łańcuch format, interpretując dyrektywy `%' i sekwencje specjalne `\' w ten sam sposób, co funkcja C printf(3). Argument format w razie potrzeby jest używany wielokrotnie tak, by przekształcić wszystkie podane argumenty.

A oto niektóre z interpretowanych sekwencji specjalnych formatu:

\
cudzysłów
\0NNN
znak o wartości ósemkowej NNN (0 do 3 cyfr)
\\
dosłowny odwrotny ukośnik
\a
alarm, dzwonek (BEL)
\b
backspace
\c
zaniechanie emitowania dalszego wyjścia
\f
wysuw strony (form feed)
\n
znak nowej linii (new line)
\r
powrót karetki
\t
tabulacja pozioma
\v
tabulacja poprzeczna
\xNNN
znak o wartości szesnastkowej NNN (0 do 3 cyfr)
%%
pojedynczy znak %

oraz wszystkie specyfikacje formatu kończące się jednym ze znaków diouxXfeEgGcs, z uprzednią konwersją argumentów na odpowiednie typy. Obsługiwane są szerokości zmienne.

Dodatkowa dyrektywa %b, wypisuje łańcuch argumentu z sekwencjami specjalnymi `\' interpretowanymi tak samo jak w łańcuchu format.

OPCJE

Gdy printf jest wywołany z jednym argumentem, rozpoznawane są opcje:
--help
Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach, kończy pracę.
--version
Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

AUTOR

Napisane przez Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>. Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

echo(1), yes(1), sh-utils(1).

OD TŁUMACZA

Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi powłokowych GNU wersji 2.0.