sleep

Autres langues

Langue: pl

Version: FSF (fedora - 25/11/07)

Autres sections - même nom

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

sleep - pauzuj przez podany czas

SKŁADNIA

sleep [--help] [--version] liczba[smhd]...

OPIS

Ta strona podręcznika opisuje polecenie sleep w wersji GNU.

sleep pauzuje przez podany czas, podany jako suma wartości argumentów wiersza poleceń. Każdy argument jest liczbą, za którą stoi opcjonalna jednostka (domyślną są sekundy). Jednostki to:

s
sekundy
m
minuty
h
godziny (hours)
d
dni

OPCJE

--help
Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach, kończy pracę.
--version
Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>. Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

sh-utils(1).

OD TŁUMACZA

Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi powłokowych GNU wersji 2.0.