mkdir

Autres langues

Langue: pl

Version: FSF (fedora - 25/11/07)

Autres sections - même nom

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

mkdir - tworzy katalogi

SKŁADNIA

mkdir [opcja] katalog...

OPIS

Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
pinfo mkdir
lub
info mkdir.

Ta strona podręcznika man opisuje polecenie mkdir w wersji GNU.

mkdir tworzy katalogi o podanych nazwach. Domyślnie prawa do tworzonych katalogów to 0777 (`rwxrwxrwx') minus bity ustawione w umask.

Jeśli katalog jest nazwą istniejącego pliku a nie katalogu, to mkdir wysyła na standardowe wyjście błędów komunikat ostrzegawczy i po przetworzeniu pozostałych katalogów kończy działanie z kodem zakończenia równym 1. Taka sama akcja jest podejmowana gdy katalog określa nazwę istniejącego katalogu a nie podano opcji -p. Jeżeli katalog istnieje a została użyta opcja -p, to mkdir będzie go ignorować. To znaczy, mkdir nie wypisze ostrzeżenia, nie zgłosi błędu ani nie zmieni trybu dostępu tego katalogu (nawet jeśli podano opcję -m), po prostu przejdzie do przetwarzania pozostałych kolejnych katalogów.

OPCJE

-m tryb, --mode=tryb
Tworzonym katalogom nadaje prawa dostępu zgodnie z parametrem tryb, przekazanym symbolicznie, jak w chmod. Używa jako punktu wyjścia `a=rwx' (odczyt, zapis i wykonywanie dozwolone dla wszystkich) minus bity ustawione w umask. Zobacz `Prawa pliku' w podręczniku fileutils(1).
-p, --parents
Dla każdego argumentu tworzy wszystkie brakujące katalogi nadrzędne. Katalogom nadrzędnym nadawany jest tryb według umask zmodyfikowanego przez `u+wx'. Ignoruje argumenty odpowiadające istniejącym katalogom.
-v, --verbose
Wyświetla komunikat dla każdego utworzonego katalogu. Najprzydatniejsze z --parents.
--help
Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach, kończy działanie.
--version
Wyświetla numer wersji programu i kończy działanie.

AUTOR

Napisane przez Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-fileutils@gnu.org>. Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

rmdir(1), fileutils(1).

OD TŁUMACZA

Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi plikowych GNU wersji 4.01.